Sunday, September 30, 2007

Monday, September 17, 2007

Sunday, September 9, 2007

హైదరాబాద్ కి ఏదో అయింది....


మొన్న బాంబులు, ఇవ్వాళ బ్రిడ్జి.......హైదరాబాద్ కి ఏదో అయింది....
ఈ రోజు సాయంత్రం బాగా రద్దీగా వుండే ఏరియా పంజా గుట్ట లో నిర్మాణం లో వున్న ఫ్లై ఓవర్ కూలి 20మంది మరణించారు పలువురు గాయపడ్డారు.....
వరుసగా జరుగుతున్న ప్రమాదాల వల్ల హైదరాబాద్ ప్రజల మనసులు నిజంగా ఆందోళన చెందుతుంటాయి.....వారికి తగిన ధైర్యాన్ని దేవుడు వారికి ఇవ్వాలని కోరుకుందాం
Image :IBN Live

avandia